bình ắc quy cho xe Innova 1.8J-2.0G

bình ắc quy theo xe innova 2017

335LN0-MF – DIN33 -33Ah

bình ắc quy innova 2017

trước đời 2017 có thể sử dụng:

NS60LS
NS60LS (12V-45Ah)
46B24LS
46B24LS (12V-45Ah)
NS60LS
NS60LS (12V-45Ah)
NS60S
NS60S (12V-45Ah)