Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Lexus 430

Lexus LS 430

Thay bình ắc quy cho xe Lexus LS 430

Bình ắc quy LS 430 bao nhiêu ampe ?

Lexus 430
Lexus 430

Bình thay thế

Bình ắc quy LS 430 giá bao nhiêu ?

Bình ắc quy Lexus có giá (tham khảo):
GS MF 85D26R: ~ 1.700.000đ
Delkor 95D26R: ~ 1.700.000đ

Bình ắc quy Lexus 430

Chú ý: Nuôi nguồn khi thay bình !

Exit mobile version