Site icon Bình Ắc Quy

mẹo đơn giản để kiểm tra bình ắc quy

Những dấu hiệu giúp bạn chuẩn đoán “bệnh” của ắc quy …

Bổ sung: ắc quy đầy điện xe vẫn khó nổ
– kiểm tra dây mát nối với sườn
– than đề bị mòn
– bét xông chết ( xe chạy dầu )

Exit mobile version