Site icon Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Hyundai NEW MIGHTY N250 – N250SL

Xe tải New Mighty N250 – N250SL có kích thước thùng hàng lớn, có thể chở nhiều hàng hóa hơn, mang lại hiệu quả vận chuyển cao hơn.

NEW MIGHTY N250-N250SL

NEW MIGHTY N250-N250SL

Ắc quy theo xe

Chú ý: Hộc bình chỉ gắn vừa bình CMF (bình kín khí, miễn bảo dưỡng), bình 100ah nước gắn không vừa …

Ắc quy thay thế

Exit mobile version