Bình Ắc Quy

Giá chì thỏi

Giá chì đến Q3-2020

Giá chì phục hồi gần bằng đầu năm, giá chì phế liệu chưa thấy lên gì hết, hix hix

Giá chì năm 2019

Giá chì năm 2018

Tham khảo thêm giá chì từ năm: 2017

Giá chì thỏi, chì phế liệu

Exit mobile version