Site icon Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Ford Transit

Ford Transit

Thông số ắc quy

Bình ắc quy xe Ford Transit sử dụng 2 bình ắc quy hệ 12 volt, một bình dùng để khởi động (đề), một bình dùng đèn. Bình phía sau là bình đề.

Giá bình ắc quy

Ắc quy Ford Transit
Ắc quy Theo Xe Ford Transit
Bình theo xe Ford Transit

Bình theo xe Ford Transit

Thay ắc quy GS cho xe Ford Transit – DIN70L
Thay ắc quy Delkor cho xe Ford Transit
Thay ắc quy Delkor cho xe Ford Transit 75Ah

Vị trí câu bình xe Ford Transit

Vị trí cấu bình nằm phía trước đầu xe, mở nắp ca pô thấy liền 🙂

Vị trí câu bình xe Ford Transit

Vị trí câu bình xe Ford Transit

Exit mobile version