Site icon Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Ford Focus

🤣😊😎💖

Ford Focus

Ford Focus

Ắc quy theo xe

Bình theo xe là bình DIN65 ( 60 ampe ) của hãng Pinaco – Đồng Nai.

Thông số:

Ắc quy thay thế

Thay bình ắc quy xe Ford Focus

Thay bình ắc quy xe Ford Focus

Gắn được khổ bình DIN60 & DIN70 (khổ LBN)
Bình ắc quy cho xe Ford Focus giá bao nhiêu ?

Giá bình ắc quy xe Focus

Giá tham khảo, có thể thay đổi tùy từng thời điểm.

Exit mobile version