Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Fiesta

Ford Fiesta

Khi ắc quy xe Ford Fiesta tới tuổi (gần hư) xe chạy thường bị giật. Do hộp số sử dụng điện ắc quy.
Chú ý: Khi thay ắc quy đừng khởi động xe liền, đợi hơn 1 phút hãy khởi động, tránh lỗi hộp số.

Ắc quy theo xe

Ắc quy thay thế

Giá bình xe Fiesta

Ắc quy theo xe Ford Fiesta
Ắc quy theo xe Ford Fiesta
Bình ắc quy Fiesta
Ford Fiesta
Bình ắc quy Ford Fiesta
Exit mobile version