Site icon Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Ford Explorer

Ford Explorer

Bình theo xe Explorer
Bình theo xe Explorer
Thay bình ắc quy Ford Explorer
Thay bình ắc quy Ford Explorer

Thông số

Bình ắc quy Ford Explorer bao nhiêu ampe ?
65ah

Thông số bình ắc quy ford explorer
Thông số bình ắc quy ford explorer

Bình thay thế

Bình Delkor 65-900 dòng CCA cao (850A) phù hợp với xe Explorer

So sánh: Kích thước bình 65-900 bằng bình theo xe

Kích thước bình ắc quy Ford Explorer
Kích thước bình ắc quy Ford Explorer
Thay bình Delkor 65-900 cho xe Ford Explorer
Thay bình Delkor 65-900 cho xe Ford Explorer

Giá bình ắc quy Explorer

Exit mobile version