Bình Ắc Quy

Công thức tính thời gian sử dụng ắc quy

Công thức tính thời gian sử dụng ắc quy

Công thức, cách tính thời gian sử dụng bình ắc quy

Tính thời gian sử dụng ắc quy

t = (A.V. η)/P

– t : là thời gian sử dụng điện từ ắc quy (Hour)
– A: Dung lượng ắc quy (Ah)
– V: Điện áp ắc quy (Volt)
– P: Công suất tải (W)
– η: Hệ số sử dụng ắc quy. Thông thường η=0,7

Ví dụ: Bạn có thiết bị điện 60w, bình ắc quy 12v-100Ah, vậy acquy 100ah dụng được bao lâu ?

t = (12(V) x 100(Ah) x0,7)/60(W) = 14h

vậy thời gian sử dụng bình ắc quy N100 = 14 giờ

Khi biết được 2 trong 4 giá trị (V,P,R,I) thì dựa vào bảng công thức ta dể dàng tính các giá trị còn lại: volts, ampe, watts, R

Tính Apme
12 watts/12 volts = 1 amp
Tính watts
1 amp * 110 volts = 110 watts
Tính volts
100 watts/10 amps = 10 volts

Exit mobile version