Bình Ắc Quy

Thay bình ắc quy Chevrolet Spark

Thay bình ắc quy cho xe Chevrolet Spark

Ắc quy Chevrolet Spark

Bình ắc quy Chevrolet bao nhiêu ampe ?
12volt 45 ampe (ah)
Thay với các mã bình:

Thay bình ắc quy Chevrolet Spark

Giá bình ắc quy Chevrolet Spark bao nhiêu ?

(Giá tham khảo)

Thay bình lớn hơn cho xe Spark được không ?

Thay được bình DIN60L (LBN)

Thay như thế nào ?

Do khổ bình DIN60L lớn hơn hộc để bình của xe, muốn gắn được bình lớn bạn phải chêm 1 miếng gỗ cao bằng “gờ” đế bình, lắp ráp bình thường (admin đã lắp rồi).

Exit mobile version