Site icon Bình Ắc Quy

Ắc quy KV

Thai Storage Battery Public Company Limited (TSB) là nhà sản xuất tiên phong và là nhà xuất khẩu ắc quy lớn nhất Thái Lan, xuất khẩu đến hơn 79 quốc gia trên toàn thế giới (các nước Đông Nam Á, Châu Âu, Nhật, Mỹ …). Sản phẩm ắc quy KV được sản xuất theo tiêu chuẩn nhật bản (Japanese standard).
Model Nominal Voltage
(V)
20HR
Capacity
(Ah)
Max Measurements (mm) Weight*
(kg)
Layout
Height (Max) Box Height Width Length
NS40Z(L)S 12 35 222 200 127 195 8.10 1(0)
NS60(L)S 12 45 222 200 127 236 8.69 1(0)
55D23R(L) 12 60 224 201 171 230 10.00 1(0)
NS70(L) 12 65 224 201 170 303 13.48 1(0)
N50(L) 12 50 224 201 170 195 9.65 1(0)
N70(L) 12 70 224 201 170 303 13.48 1(0)
NX120-7 12 85 224 201 170 303 18.18 1
N100 12 100 232 209 173 406 22.11 1
N120 12 120 255 210 180 502 26.42 3
N150 12 150 255 210 220 505 34.61 3
N200 12 200 261 216 275 517 20.0 3
Exit mobile version